С этой недели и до Троицы нужно читать утренние и вечерние молитвы или Часы пасхальные?

Утренние молитвы от Пасхи до Вознесения

Утренние молитвы

На этой странице вы найдете полный список утренних молитв на каждый день, которые читаются от Пасхи до Вознесения.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Молитвы:

  • Молитва мытаря
  • Предначинательная молитва
  • Тропарь
  • Трисвятое
  • Ко Пресвятой Троице (краткая)
  • Господня (Отче наш)
  • Тропари Троичные
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 2-я, того же святого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 4-я, того же святого
  • Молитва 5-я, святого Василия Великого
  • Молитва 6-я, того же святого
  • Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Тропарь Кресту и молитва за Отечество
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)
  • О живых (полная)
  • Об усопших (полная)
  • Окончание молитв

Все молитвы утреннего правила подряд:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря

Поклон

Предначинательная молитва

Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь

Трисвятое

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва Господня

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви,

и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми;

и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́;

да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную.

Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.

Ами́нь.  

Молитва 6-я, того же святого

Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́.

Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви:

отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех,

и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей.

Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи.

Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто.

В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя.

Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́.

Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́.

О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́.

Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти.

Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви.

Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара.

Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника.

Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии.

Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́.

Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би.

Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́.

Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи.

Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице.

Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́.

Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́.

Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви.

Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная.

Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи;

Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя;

а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че.

Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости!

Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки.

А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель.

Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя.

Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя.

Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды;

но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́.

Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех;

и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому.

Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго,

да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Ами́нь. 

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Песнь Пресвятой Богородице

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Краткая молитва о живых

Краткая молитва об усопших

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

Полная молитва о живых

и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя:

приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго.

И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́;

раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром держа́ву их, и покори́ под но́зе правосла́вных вся́каго врага́ и супоста́та, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х:

да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных,

острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́:

облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих,

Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х;

Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон) 

Полная молитва об усопших

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти;

и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый;

лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́.

Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не.

Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас.

Ами́нь.

Еще молитвы:
 • Ангелу-хранителю
 • Господу Богу

Утреннее правило от Пасхи до Вознесения: храмовые и келейные молитвы

Традиция празднования Пасхи в течение сорока дней установлена в память пребывания на земле Иисуса Христа после его Воскресения.
 Время от светлого Христова Дня до Вознесения, завершающего земное воплощение Спасителя, — совершенно особый период в богослужебном цикле православной церкви и в обыденной жизни христиан. Ритуалы, образы, символические обряды храмовой службы наполняются новым содержанием, раскрывающими перед мирянами бесконечные дали духовного совершенства. В эти светлые дни вместо мольбы о прощении грехов звучат слова о торжестве Спасителя над смертью.

А много ли Вы знаете о Пасхе? Пройди тест ПРЯМО СЕЙЧАС ⚓

Как читаются молитвы от Пасхи до Вознесения

Весь период от Воскресения Христова до Вознесения богослужения проходят по особым правилам, указанным в Триоди — церковной книге трёхпесенных канонов. Перечень определённых текстов, входящих в молитвослов, или молитвенное правило, в пасхальную седмицу предписывает читать часы Пасхи вместо утренних, вечерних молитв, повечерия и полунощницы.

Другие особенности молитвословия и служений первой пасхальной недели.

 1. Готовящиеся к причастию вместо покаянных канонов к Господу Иисусу Христу, пресвятой Богородице читают канон Пасхи, Последование ко святому причащению.
 2. Троекратное чтение тропаря Пасхи предшествует всем молитвам, включая благодарственные по причащению, псалтирь при этом не читают.
 3. Земные поклоны класть не следует ни в храме, ни совершая домашнюю молитву (это правило сохраняется до Троицы).

С понедельника второй седмицы возобновляется чтение:

 • обычных утренних и вечерних молитв;
 • канонов к Господу Иисусу Христу, Богородице, Ангелу Хранителю;
 • последования к святому причащению.

До Вознесения продолжают трижды читать пасхальный тропарь вместо молитвы Святому Духу, припев и ирмос девятой песни пасхального канона («Ангел вопияше») — вместо «Достойно есть». По воспоминаниям все седмицы до наступления Вознесения относятся к прославлению воскресшего Христа, ниспославшего Святой Дух апостолам и последователям.

Утреннее молитвенное правило

Наступление светлого Дня Христова, меняя жизненный уклад православного мирянина, вносит отличия и в привычное ежедневное келейное, или домашнее, богослужение. Обычные молитвы, содержащие славословия, благодарения, покаяния и прошения, изменяются с тем, чтобы выразить глубочайшее благоговение перед святым праздником и своё понимание библейских событий, последовавших за Воскресением Христовым.

В православии молитвенную основу часов (краткого богослужения, установленного церковными канонами) составляют псалмы, а также соответствующие текущему дню тропари и кондаки (гимны, раскрывающие значение праздника).

Когда традиционно совершаются часы

Порядок Период
первый час; после утрени;
третий и шестой; перед литургией;
девятый; перед вечерней.

Пасхальное утреннее правило (часы, отделяющие пасхальную заутреню от литургии) не читается, как обычно, а поётся. За основу при этом берутся не псалмы, а праздничные песнопения: трижды поют «Христос Воскресе», «Воскресение Христово видевше», затем ипакои (краткий праздничный тропарь), экзапостиларий (завершение канона на утрене), сорок раз «Господи, помилуй» и вновь «Христос Воскресе».

Утреннее правило от Пасхи до Вознесения имеет отличительные особенности только на протяжении светлой седмицы. С началом второй недели по Воскресению Христову православные возвращаются к выполнению обычного утреннего молитвенного правила, включающего в себя три текста: трижды читают «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», один раз — Символ веры.

Вечернее молитвенное правило

Согласно православной традиции келейно молиться в вечернее время нужно ежедневно. Святая церковь рекомендует читать самые необходимые славословия на грядущую ночь: «Отче наш», кондак Богородице, молитвы Ангелу Хранителю, св. Макария Великого к Богу Отцу, св. Иоанникия.

Пасхальное вечернее молитвенное правило имеет свои особенности: оно заменяется на часы Пасхи, чтобы отметить и выделить этот важнейший для верующих период. При этом текст и последовательность чтения совершенно идентичны Пасхальному утреннему правилу. По прошествии светлой седмицы возобновляют обычные моления по окончании дня.

Однако следует обратить внимание на такую особенность: в вечернее правило от Пасхи до Вознесения включено обращение ко Пресвятому Духу, в то время как «Царю Небесный» заменяется на тропарь «Христос воскресе», несмотря на то, что обе молитвы адресованы одной и той же ипостаси Бога. Объясняется это тем, что любое молитвенное правило построено на опыте церкви, к которому необходимо прислушиваться: святые отцы считают, что молитва Пресвятому Духу в качестве свободного обращения души человека к Богу имеет более личный характер, а «Царю Небесный» всегда было началом общего богослужения.

Празднование Светлого Воскресения Господня продолжается, хоть и с меньшей торжественностью, до отдания Пасхи — богослужения накануне Вознесения. В этот день в храмах при полном освещении служат вечерню и утреню, при открытых царских вратах проходит литургия, звучат стихиры, славословия и приветствия по пасхальному чину, а также песнопения, посвящённые предпразднованию Вознесения.

Традиционно накануне Вознесения проводят последний в цикле пасхальный крестный ход. Так заканчивается сорокадневный период великого праздника, чтобы через год снова явить миру символ вечной жизни.

 Загрузка …

Православные вечерние и утренние молитвы от Пасхи до Вознесения

Православные молитвы от Пасхи до Вознесения позволяют христианам еще 40 дней пребывать в радостном состоянии после Светлого Воскресения Иисуса Христа. Позади остался нелегкий, но наполненный особой очистительной силой Великий Пост. Сняты все ограничения в приеме пищи, во все дни, кроме среды и пятницы.

Духовная жизнь становится еще интенсивнее, она наполняется особой торжественностью и величием. Еще 40 дней звучит в приветствиях верующих «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!», и молитвы читаются утренние и вечерние по особым правилам, расписанным в Триоди, книге канонов.

Пасха Христова является величайшим праздником в жизни любого христианина

Особенности чтения молитв от Пасхи до Вознесения

Основной особенностью чтения молитвенных правил является изменение канона. В этот период не читаются покаянные каноны Спасителю Христу, Пречистой Богородице, звучит пасхальный тропарь и канон.

 1. Пасхальный тропарь: «Христос Воскрес из мертвых, смертию смерть преодолев, и всем сущим во гробах жизнь даровал».
 2. Пасхальный кондак: «Еще и к гробу сошел, как Бессмертный, адову разрушил силу, воскрес как Победитель, Христос Бог, женам-мироносицам возвестивший: Радуйтесь! И Апостолам Твоим мир подари, падшим людям воскресение».
 3. Перед молитвами не читаются тексты Псалтыря, трижды произносится тропарь.
 4. До праздника Троицы или Пятидесятницы не кладутся земные поклоны.
 5. С понедельника второй недели возвращается чтение:
  • утренних и вечерних правил;
  • канонов к Спасителю Христу, Пречистой Богоматери, святым.
Важно! Сорок дней христиане вспоминают о светлом Воскрешении Господнем, прославляют Его и благодарят Дух Святой, находясь в глубоком благоговении.

Утреннее и вечернее молитвенное правило

Утреннее правило после Пасхи только одну неделю не читается, а поется, для этого выделяется время перед Литургией, перед началом 3 раза поется «Христос Воскрес!», затем тропарь и канон, 40 раз «Господь, помилуй!» и вновь повторяется «Христос Воскрес!»

Чтения молитв от Пасхи до Вознесения

Со второй недели после Светлого Воскресения возвращается обычное чтение утреннего молитвенного правила.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небе и на земли. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день; и остави нам долги наша, как и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Тебе молитву яко Владыце грешные приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй нас, на Тебя бо уповаем; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави нас от врагов наших; Ты есть Бог наш, и мы люди Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (12 раз)

Приходя к Причастию во время Светлой седмицы, христиане не принимают пищу и воду с полуночи до принятия Святых даров, но освобождаются в это время от поста в течение предыдущего дня. Это не означает вседозволенности в объедении и увеселениях. Перед причастием православные верующие наполняются благоговением, страхом Божьим, ограничивая себя в мирских утешениях.

Статьи о святой Пасхе:

 • Почему Пасха так называется
 • Как определяют день Пасхи
 • Что можно и нельзя делать на Пасху

Христиане, совершившие исповедание перед Светлой Пасхой, и не совершившие тяжких грехов, допускаются к причастию перед Вознесением без церковного исповедания, покаявшись в грехах во время домашней молитвы. Для полного спокойствия вопрос принятия причастия без исповедания предварительно обговаривается с духовным наставником.

Важнейшим таинством православной церкви является причастие

Ежедневная келейная вечерняя молитва является православной традицией, после Воскрешения Господнего читаются часы Пасхи, идентичные утренним чтениям с одним отличием, вместо «Царю Небесный» произносится «Христос Воскрес!»

Читайте также похожие статьи:

 • Вечерняя молитва на сон грядущий
 • Молитвенное правило Серафима Саровского

40 дней православный народ празднует Светлую Пасху, перед Вознесением Господним служится утреня, вечерня и Литургия, при этом царские врата открыты. 
Перед праздником Вознесения в храмах совершаются последние крестные ходы, завершающие пасхальные празднования.

Важно! Пребывание в молитвенном состоянии от Пасхи к Вознесению подобно сеянию, Во время пасхальных утрени и вечерни христиане сеют в будущее радость, покой, мир и благополучие, дарованные нам Богом Отцом, Святым Духом через жертву и Кровь Иисуса Христа.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Молитвенное правило на Светлой седмице

Это последование бывает во всю Светлую седмицу вместо повечерия и полунощницы, а также вместо утренних и вечерних молитв.

Часы Святой Пасхи

Как и все пасхальные чинопоследования, Пасхальные часы исполнены радости и благодарения Христу Богу.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яко живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Вышняго освященное Божественное селение, радуйся: Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: благословенна Ты в женах еси, всенепорочная Владычице.

Господи, помилуй. (40 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй. (Трижды) Благослови.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитвы на Вознесение Господне

Многие православные верующие интересуются, какие молитвы нужно читать от Пасхи до Вознесения. В эти 40 дней, которые в 2019 году продлятся с 28 апреля по 6 июня, молитвослов предусматривает следующие правила.

В Светлую седмицу – первую неделю после Пасхи, вместо вечерних и утренних молитв читаются Часы Пасхи, которые приводятся в большинстве молитвословов.

Люди, которые готовятся к причастию, вместо покаянного канона ко Господу Иисусу Христу и канона ко Пресвятой Богородице должны читать канон Пасхи и Последование ко Святому Причащению.

Как читаются молитвы от Пасхи до Вознесения?

Все молитвы, в том числе благодарственные по причащении, нужно предварять, троекратно читая тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Псалмы и молитвы, начиная с Трисвятого («Святый Боже…») по «Отче наш…», а также тропари после него в это время не читаются.

Часы Пасхи также поются вместо Повечерия и Полунощницы.

Со второй седмицы после праздника Воскресения Христова верующие снова читают обычные утренние и вечерние молитвы.

Также следует читать Правила ко Святому Причащению, включая каноны ко Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Ангелу Хранителю и Последование ко Святому Причащению.

Начиная с понедельника первой седмицы по Пасхе до православного праздника Вознесения Господня вместо молитвы Святому Духу («Царю Небесный…») нужно трижды читать тропарь Пасхи («Христос воскресе из мертвых…»).

Также в это время вместо молитвы «Достойно есть» читается:

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же , Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего».

А затем, от Вознесения до Троицы, молитвословия начинаются с Трисвятого («Святый Боже…»). Молитву же Святому Духу («Царю Небесный…») до праздника Троицы не читают и не поют. До этого времени, согласно церковному уставу, также не следует класть земные поклоны.

Надеемся, что наша статья подскажет вам, какие молитвы читать от Светлого праздника Пасхи до Вознесения Господня, и вы проведете эти дни так, как надлежит православному христианину.

2018-07-01

Ссылка на основную публикацию